Organisatie

Coöperatie Klooster&Buren is de spil van het burgerinitiatief en is verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling van het gebied. De zorg en begeleiding in ‘t Olde Heem en bij Mien Toentje vallen onder de Coöperatie. Net zoals de vrijwilligers. De Coöperatie is de paraplu waaronder Stichting SintJan en Beheerstichting Olde Heem vallen.

Bestuur:
Han Korhorn
Jonathan Vink
Anna van der mark
Margriet Bos
Stichting SintJan is eigenaar van het vastgoed, t.w. de Nicolaaskerk, ’t Olde Heem, de Kloostertuin en boerderij Oldeklooster.

Bestuur:
Max van Tilburg
John van Bergen
Fieke Klugt
Beheerstichting Olde Heem is beheerder van ’t Olde Heem en regelt de verhuur van de appartementen en zorgt voor het onderhoud van het gebouw.

Bestuur:
IJsbrand de Weerd
Henny Greve
Ben van Tilburg

De drie besturen vergaderen samen op maandelijkse basis. Samen trekken we op om de Coöperatie Klooster&Buren en het gebied verder te ontwikkelen.